logotip

kovacic2_950

V Morju pri Framu se je rodil eden naših najuglednješih sadjarskih strokovnjakov inženir Josip Priol Že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja je začel pri nas uvajati ameriški način sortiranja, zavijanja in vlaganja sadežev v tako imenovani “ameriški zaboj”. To je omogočilo prodor slovenskega sadja na tuje trge. 1947. leta je po dolgoletni odbiri in s pomočjo strokovnga dela vzgojil novo sorto jablan – priolov žlahtnik, ki je kot prva jugoslovanska vpisana v register.
Natanko na njegov 33 rojstni dan (1922) pa se mu je rodila hči Cvetana Priol . Sicer profesorica glasbe se je kot laikinja močno angažirala v obnebju rkc zato so se pri Mariborski nadškofiji odločili da jo umestijo med kandidate za blažene. Postopek za njeno umestitev med kandidate za blažene vodi kanonik dr. Stanko Lipovšek. Cvetana Priol je umrla leta 1973.

produkcija: i-resitve.net