logotip

kovacic2_950

Lavantinski škof Jurij Stobej je na nadvojvodo Ferdinanda naslovil spomenico, v kateri je predlagal način rekatolizacije notranjeavstrijskih dežel. Odklonil je uvedbo inkvizicije in se zavzel za postopnost, da bo deželni knez najprej uveljavil svojo pravico odločati o veri na svojem ozemlju.

produkcija: i-resitve.net