kovacic2_950

Dr. Franc Kovačič - zgodovinar, teolog in narodni delavec

Narodni dom v Mariboru 1908

Melje z vojašnico kralja Aleksandra, 30. leta 20. stoletja

Rotovška dvorana 1929 (Dvorana na rotovžu, 1929)

Sodni stolp v Mariboru, 1929

Vodni stolp v Mariboru, 1929

Glavni trg v Mariboru, 1872

Avtobusna postaja na Glavnem trgu v Mariboru, 30. leta 20. stoletja

Odbor zgodovinskega in muzejskega društva v Mariboru ob 70-letnici dr. Franca Kovačiča 1937

produkcija: i-resitve.net