kovacic2_950

Fašisti so v Trstu zažgali Slovenski narodni dom. Požig doma je bil ena od fašističnih akcij preganjanja in zatiranja Slovencev v Trstu in na Primorskem. Požig je organiziral voditelj tržaškega fašija Francesco Giunta. Tri dni kasneje so požgali tudi Narodni dom v Pulju. To je bil začetek najhujšega obdobja raznarodovalnih in zastraševalnih akcij italijanskih nacionalistov proti Slovencem na Tržaškem. V naslednjih dveh letih je bilo po podatkih italijanskih zgodovinarjev požganih, napadenih ali razdejanih več kot stotrideset poslopij, središč delavskih in slovenskih narodnih organizacij, knjižnic, telovadnic, župnišč in tiskarn.

produkcija: i-resitve.net