Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Koroška cesta 53c

2000 Maribor

Slovenija

info [at] zgodovinsko-drustvo-kovacic [dot] si

zgodovinsko [dot] drustvo [at] t-2 [dot] net

BOGUMIL VOŠNJAK – POLITIK IN DIPLOMAT

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

dr. Aleksandre Gačić

z naslovom

 

Bogumil Vošnjak – Politik in diplomat

 

Bogumila Vošnjaka, enega izmed vidnejših politikov in intelektualcev z začetka 20. stoletja, je zaznamovalo vsestransko in bogato politično delovanje v svetu politike in diplomacije med véliko vojno, v medvojnem obdobju in v emigraciji po drugi svetovni vojni. Na predavanju bo predstavljena njegova vloga slovenskega predstavnika v Jugoslovanskem odboru, edinega slovenskega podpisnika Krfske deklaracije, generalnega sekretarja na pariški mirovni konferenci, izrednega poslanika in pooblaščenega ministra v Pragi, poslanca in nazadnje »pregnanca« po drugi svetovni vojni, ko vse do smrti ostane v ZDA.

Pridružite se nam

v sredo, 28. februarja 2018, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

Prelomni dogodki leta 1917

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Univerza v  Mmariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

Univerza v  Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

Inštitut za novejšo zgodovino, Ljublljana

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Inštitut Nove revije

 

vas vabijo vas na mednarodni znanstveni simpozij

PRELOMNI DOGODKI LETA 1917,

ki bo med 5. in 7. decembrom 2017

v Amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

(Koroška cesta 160, Maribor)

 

Program simpozija

Prenos programa

produkcija: i-resitve.net