kovacic2_950

Izšla je prva številka glasila Osvobodilne fronte – Slovenski poročevalec, katerega začetki segajo v leto 1938, ko sta izšli prvi dve številki kot ilegalno glasilo Komunistične partije Slovenije. Slovenski poročevalec je izhajal tudi po vojni, 1. maja 1959 pa se je združil s časopisom Ljudska pravica v časopis Delo.

produkcija: i-resitve.net