kovacic2_950

Dr. France Bučar je nastopil na rednem zasedanju Sveta Evrope v Strassbourgu. Tam je s predstvitvijo razmer v tedanji Jugoslaviji vzbudil zanimanje mednarodne javnosti. Med drugim je povedal, da sleherna neposredna pomoč, posebno finančna vladam realsocialistih držav – tudi jugoslovanski, omogoča, da se te izognejo neizogibnemu, namreč neizbežni uskladitvi svojega gospodarskega sistema z realnostjo tržnoblagovnih zakonitosti. Finančne pomoči pa da niso sposobne preoblikovati v zdrav gospodarski razvoj. Jugoslavijo je označil za državo leninističnega tipa, katere značilnost je odprava in ne le stalno kršenje temeljnih človekovih pravic, politično, moralno in gospdarsko krizo v njej pa kot nujno posledico prevlade partije ....

produkcija: i-resitve.net