kovacic2_950

Oglejski patriarh Peregrin je izdal ustanovno listino za cistercijanski samostan Stična. Samostan je kmalu postal pravo versko, duhovno, kulturno in gospodarsko središče, pomembnejše od tedanje Ljubljane. V Stični je bil od 16. do 18. stoletja tudi sedež edine glasbene šole na Slovenskem. Zgodovino samostana je podrobneje proučil zgodovinar akademik profesor doktor Jože Mlinarič iz Maribora.

produkcija: i-resitve.net