kovacic2_950

Na Brezjah naj bi se zgodilo prvo čudežno ozdravljenje, in sicer ozdravljenje invalidne Marije Tavčar iz Begunj. Do konca leta so zabeležili še štiri taka ozdravljenja in Brezje so postale ena najpomembnejših slovenskih božjih poti. Stara cerkev je postala kmalu pretesna, zato so leta 1899 začeli graditi novo, ki jo je oktobra leta 1900 posvetil kardinal Jakob Missia.

produkcija: i-resitve.net