kovacic2_950

Rodil se je manj znani pesnik Josip Freuensfeld. Pisal je pesmice in kratke povesti za mladino ter epigonske pesmi in epiko. V liriki je posnemal Stritarja in Gregorčiča, v epiki pa Aškerca.

produkcija: i-resitve.net