kovacic2_950

V vzhodni Galiciji na Poljskem se je rodil etnograf Emil Korytko. Med svojo internacijo je v Ljubljani prišel v stik s Prešernom, Kastelcem in Ravnikarjem in tu zbiral ljudske pesmi – njegova zbirka Slovenske pesmi kranjskega naroda v 5 zvezkih je izhajala po njegovi smrti, v letih 1839 do 1844.

produkcija: i-resitve.net