kovacic2_950

Papež Pij II. je potrdil ustanovitev ljubljanske škofije, s čimer je bila Ljubljana izločena iz naposredne oblasti oglejskega patriarhata.
Dohodki le-tega pa so bili osnova cesarju Frideriku III., ko je 6. decembra 1461 ustanovil ljubljansko škofijo.
Papež Pij II. (1458-1464) jo je kanonično potrdil 6. septembra 1462 ter njo in škofe čez štiri dni izvzel izpod patriarhove oblasti in jo podredil
neposredno papežu.

produkcija: i-resitve.net