kovacic2_950

V Gorici je bilo ustanovljeno akademsko društvo Adrija, ki so ga oblasti leta 1927 prepovedale. Bilo je formalno nestrankarsko, vendar blizu liberalcem.

produkcija: i-resitve.net