kovacic2_950

Umrl je literarni zgodovinar Gregor Krek. V letih od 1867 do 1902 je predaval slavistiko na graški univerzi. Njegovo najpomembnejše delo je Uvod v slovansko lite¬rarno zgodovino, ki je izšel leta 1874 v nemščini.

produkcija: i-resitve.net