kovacic2_950

V Mariboru je bilo ustanovljeno delavsko izobraževalno društvo, prvo na Slovenskem. Bilo je socialdemokratsko in pod močnim vplivom avstrijskega Gradca.

produkcija: i-resitve.net