Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Na Slomu pri Ponikvi se je rodil prvi mariborski škof Anton Martin Slomšek

Na Slomu pri Ponikvi se je rodil prvi mariborski škof Anton Martin Slomšek. Leta 1846 je bil imenovan za lavantinskega škofa in 4. septembra 1859 je prenesel sedež lavantinske škofije iz Šent Andraža v Maribor in v škofijo vključil Slovenske gorice in Podravje; z vključitvijo slovenskih župnij v škofijo je utrdil slovensko narodnostno mejo, ki je 60 let kasneje postala tudi naša državna meja. Septembra leta 1999 je papež Janez Pavel II. ob svojem drugem obisku v Mariboru Antona Martina Slomška kot prvega Slovenca razglasil za blaženega.

V Bočni pri Mozirju se je rodil pravnik Fran Tominšek

V Bočni pri Mozirju se je rodil pravnik Fran Tominšek. Leta 1893 je na Dunaju promoviral iz prava, nato pa je bil odvetnik v Ljubljani. V letih od 1908 do 31 je bil predsednik Slovenskega planinskega društva. V boju proti vplivom nemško-avstrijskega planinskega društva v slovenskih gorah je trasiral nove poti, vodil graditev in obnavljanje planinskih postojank ter širil planinsko organizacijo. Pred drugo svetovno vojno je bil soustanovitelj in nato predsednik zveze jugoslovanskih planinskih društev.

Avstrijska vlada je protestirala, ker so čete generala Maistra potem ko so v celoti prevzele vojaški nadzor nad Mariborom...

Avstrijska vlada je protestirala, ker so čete generala Maistra potem, ko so v celoti prevzele vojaški nadzor nad Mariborom in okolico, zasedle tudi Špilje.

Slovenci so v osvobojenem Beogradu ustanovili svojo brigado, ki jo je sestavljalo 482 borcev in bork

Slovenci so v osvobojenem Beogradu ustanovili svojo brigado, ki jo je sestavljalo 482 borcev in bork. Slovenska brigada je bila dodeljena 1. krajiški udarni brigadi, ki je kasneje odšla na Sremsko fronto. Do konca vojne je v ravnini Srema pred močno utrjenimi nemškimi obrambnimi črtami padlo 140 slovenskih borcev iz sestava te brigade.

Umrl je Stanko Bloudek, konstruktor letal in smučarskih skakalnic.

Umrl je Stanko Bloudek, konstruktor letal in smučarskih skakalnic.

V Forminu pri Ptuju so odprli novo hidroelektrarno na Dravi, z močjo 112 megavatov.

V Forminu pri Ptuju so odprli novo hidroelektrarno na Dravi, z močjo 112 megavatov.

Sprejet je bil Zakon o Višji tehniški šoli v Mariboru, predhodnici sedanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru

Sprejet je bil Zakon o Višji tehniški šoli v Mariboru, predhodnici sedanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Slovesna otvoritev šole je bila marca 1960, njen prvi direktor pa je postal profesor Jože Kolarič. V prvem študijskem letu je bilo vpisanih 89 študentov strojništva in 32 tekstilstva, prvi diplomant strojništva v Mariboru je leta leta 1962 postal Jože Traven, tekstilstva pa leto kasneje Oto Blaznik. Prvi magister tehničnih znanosti je na strojništvu leta 1979 postal Vito Kumperščak in na tekstilstvi julija 1985 Ernest Bohak. Prvi doktor tehniških znanosti pa je leta 1978 postal France Brešar in na tekstilstvu leta 1993 Boris Sluban.

produkcija: i-resitve.net