Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Rodil se je arhitekt, oblikovalec in urbanist svetovnega slovesa Jože Plečnik

Rodil se je arhitekt, oblikovalec in urbanist svetovnega slovesa Jože Plečnik. Svojo uspešno pot arhitekta je začel na prelomu stoletja na Dunaju. Bil je učenec slavnega Otta Wagnerja – utemeljitelja arhitekture 20. stoletja. Na Dunaju je ustvaril Zacherlovo hišo, cerkev svetega Duha, vilo Langer in arhitekturni atelje. Od tam se je odpravil v Prago, kjer mu je tamkajšnji predsednik Tómaš Másaryk zaupal ureditev gradu Hrádčani. Leta 1928 je v Ljubljani prevzel katedro za arhitekturo na tehniški fakulteti. Med njegova pomembnejša ljubljanska dela spada stavba Narodne in univerzitetne knjižnice, Žale, lotil se je obnove Križank in cerkve v Stranjah.
V Prekmurju je preuredil cerkev v Bogojini, v Celju postavil palačo nekdanje Ljudske posojilnice, v Mariboru pa je že pred 2. svetovno vojno načrtoval ureditev Slomškovega trga. Vojno je prebil ob snovanju načrtov za prihodnjo Ljubljano. V spremenjenih povojnih razmerah - mojster Plečnik svoje globoke vernosti ni nikoli skrival - ga je od novih oblastnikov podpiral le tedanji kulturni minister Ferdo Kozak. Prešernova nagrada, ki jo je Jože Plečnik dobil leta 1949, je bila nekakšna politična rehabilitacija in mu je prinesla številna naročila za spomenike vojnim žrtvam.
V času med obema svetovnima vojnama je Plečnik takorekoč iz nič ustvaril domačo arhitekturno šolo, odločno posegel na področje umetne obrti in grafičnega oblikovanja in s pridom uporabil v tujini pridobljeno bogato strokovno znanje. Ker je bil prepričan, da se mali slovenski narod lahko uveljavi le z visoko stopnjo znanja, je od sodelavcev zahteval popolno predanost delu in skrajno natančnost.

Rodil se je pesnik Oton Župančič

Rodil se je pesnik Oton Župančič, vodilni pesnik slovenske moderne, pomemben tudi kot dramaturg in prevajalec.
Posebno veliko mojstrstvo je Župančič dosegel v otroških pesmih, saj je v igrivih podobah in brez prisiljene poučnosti najbolje zadel otroški miselni in čustveni svet. Pomembne zasluge si je pridobil tudi z odličnimi prepesnitvami in prevodi tujih literarnih umetnin, zlasti Shakespeara, Puškina, Moliera in drugih. Z recitacijo svoje Dume je sodeloval v prvi orvoritveni oddaji radia Ljubljana leta 1928. Se pa Župančiča drži tudi sloves nekakšnega dvornega poeta, bil je častilec kraljeve hiše, izjemno zanimiva je njegova slavilna pesem ob smrti kralja Aleksandra Kardžordževioča leta 1934, 11 let kasneje pa je z vsega spoštovanja vrednim pesniškim žarom vzneseno pozdravil osvoboditelje Ljubljane.

Leta 1884 se je v Kočevju rodil častnik in sabljač Richard Verderber

Leta 1884 se je v Kočevju rodil častnik in sabljač Richard Verderber. Po gimnaziji v domačem kraju in Konjeniški kadetski šoli v Mariboru je služboval kot častnik v konjeniških polkih v Jaroslawu, Przemyslu in Dunajskem Novem mestu. Tam je obiskoval izpopolnjevalni tečaj mečevanja in leta 1908 v tekmovanju s sabljo osvojil grand prix v Ostendeju, v naslednjih letih pa je bil šestkrat prvak v tekmovanju s sabljo in floretom. Na olimpijskih igrah v Stockholmu leta 1912 je na tekmovanju s floretom osvojil bronasto medaljo, kot član avstrijskega moštva pa še srebrno v sabljanju. Richard

V Sloveniji so bile izvedene prve in edine volitve v oblastne skupščine.

V Sloveniji so bile izvedene prve in edine volitve v oblastne skupščine.

Pri Veliki Nedelji se je rodil geofizik in seizmolog Vladimir Ribarič

Pri Veliki Nedelji se je rodil geofizik in seizmolog Vladimir Ribarič. V letih od 1978 do 1994 je bil direktor Seizmološkega zavoda Republike Slovenije, nekaj let redni profesor za seizmometrijo na skopski univerzi ter jugoslovanski predstavnik v evropski seizmološki komisiji. Obnovil je opuščeno seizmološko službo v Sloveniji, izdelal zemljevid potresnih območij ter na podlagi dolgoletnega preučevanja sestavil “Katalog potresov”, ki zajema potrese na slovenskih tleh od leta 792 našega štetja. Veliko je prispeval k posodobitvi seizmometričnih opazovanj, vzpostavil je mednarodne povezave ter sodeloval pri konstruiranju in izvedbi seizmoloških aparatur.

produkcija: i-resitve.net