Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Rodil se je jezikoslovec Matija Čop

Na današnji dan leta 1797 se je rodil jezikosovec Matija Čop, odlični poznavalec evropskih literatur, ki je veljal za najbolj izobraženega Slovenca svojega časa. Obvladal je 19 jezikov. Bil je prijatelj Franceta Prešerna in duhovni vodja Kranjske Čbelice. Pomemben je zato, ker je razvil kulturnopolitični program, ki je namesto poučnega nabožnega slovstva za kmete zahteval posvetno literaturo za izobraženstvo. Po estetskih nazorih je bil pristaš romantike, zlasti visoko je cenil moderno in antíčno pesništvo, utemeljeval pa je tezo, da mora biti poezija narodna po jeziku in po duhu. Čeprav Matija Čop ni veliko pisal, je imel v razvoju slovenske kulture odločilno vlogo, zlasti zaradi odločne usmeritve k evropskim zgledom in vpliva na Prešerna.

V Ljubljani se je začel kongres Svete alianse.

V Ljubljani se je začel kongres Svete alianse.

Peter Kozler je izdal znameniti: Zemljovid slovenske dežele in pokrajin

Leta 1853 Peter Kozler izda znameniti: Zemljovid slovenske dežele in pokrajin. Takoj po izidu so oblasti zemljevid prepovedale.

V Solkanu se je rodil zdravnik Rihard Jug

V Solkanu se je rodil zdravnik Rihard Jug. Kot zdravnik fregate je v Boki Kotorski več let zdravil črnogorsko prebivalstvo; knez Nikola I. ga je zato leta 1907 odlikoval z redom Kneza Danila. Od leta 1919 do 29 je bil upravnik in šef kirurškega oddelka vojaške bolnišnice v Ljubljani. Po predčasni upokojitvi je brezplačno delal kot urolog v ljubljanski civilni bolnišnici, vodil prvi slovenski urološki oddelek ter uvedel cistoskopijo in operacije ledvic in prostate.

V Selščku pri Cerknici se je rodil slikar Maksim Gaspari

V Selščku pri Cerknici se je rodil slikar Maksim Gaspari. Bil je grafik, karikaturist, ilustrator in portertist, predvsem pa slikar kmečkega žanra, religioznih in folklornih motivov. Danes so njegove slike že dokumentarne. So pričevanja o običajih, ki izumirajo, o navadah, ki se pozabljajo, in o življenju, ki se je v zadnjih desetletjih temeljito spremenilo.

Rodil se je Ciril Jeglič

Rodil se je Ciril Jeglič, pionir hortikulture in krajinarstva na Slovenskem.

Rodil se je skladatelj in glasbeni pedagog Marijan Lipovšek

Rodil se je skladatelj in glasbeni pedagog Marijan Lipovšek, Prešernov nagrajenec za leto 1974. Umrl je 25. decembra leta 1995.

Banka Slovenije je izdala odločbo o sanaciji Ljubljanske banke

Banka Slovenije je izdala odločbo o sanaciji Ljubljanske banke d.d., in s tem začela sanacijo slovenskih bank.

produkcija: i-resitve.net