Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Umrl je Stanko Vraz

Umrl je Stanko Vraz, ki ga štejemo za svojega pesnika tako Slovenci kot Hrvati, kajti ker ga ljubljanski pesniški krog pri Kranjski Čbelici ni sprejel, se je ogrel za ilirizem in začel pesniti v hrvaščini.

V Ljubljani je prišlo do bučnih protinemških demonstracij v podporo Hrvatom in proti režimu bana Hedervarija.

V Ljubljani je prišlo do bučnih protinemških demonstracij v podporo Hrvatom in proti režimu bana Hedervarija. Protestni shodi, ki so jih sklicale vse slovenske stranke, so bili še v Trstu, Gorici, Celju in Slovenj Gradcu. Zaradi demonstracij pa cesar kasneje ni hotel sprejeti napovedane delegacije slovenskih, istrskih in dalmatinskih poslancev.

V Koprivi pri Sežani se je rodila mladinska pisateljica, urednica in publicistka BRANKA JURCA.

V Koprivi pri Sežani se je rodila mladinska pisateljica, urednica in publicistka BRANKA JURCA. Leta 1934 je v Mariboru končala učiteljišče in nato nekaj let poučevala v Slovenskih goricah. Med narodnoosvobodilnim bojem je bila v Ljubljani aktivistka Osvobodilne fronte, nato internirana v Gonarsu in pozneje v Ravensbrücku. Po drugi svetovni vojni je bila nekaj časa učiteljica, v sedemdesetih letih urednica Cicibana, nato pa svobodna književnica.

Italija je vstopila v vojno proti Avstriji in tako odprla še četrto evropsko bojišče

Italija je vstopila v vojno proti Avstriji in tako odprla še četrto evropsko bojišče – od Trentina na zahodu do Soče na vzhodu. V dveh letih in pol je nato poskušala v 13 ofenzivah prebiti soško fronto, zavzeti Trst in prodreti do postonjskih vrat. Na soški fronti se je avstroogrska armada z manjšimi silami uspešno kosala z italijansko vojsko. Pomemben del avstroogrske armade so bili slovenski, hrvaški in bosanski polki. Vodstvo SLS je podprlo avstroogrski vojaški napor in pozvalo k organiziranju prostovoljcev za obrambo zahodne meje in k vplačevanju vojnega posojila. Temu pa je nasprotovala Krekova skupina in v SLS je prišlo do hudega spora glede ciljev in strategije narodne politike, to pa je jeseni leta 1917 pripeljalo do končnega razcepa v stranki.

Izdana je bila odredba o ustanovitvi višjih vojaških sodišč in vojaškega senata pri Glavnem štabu NOV in POS.

Izdana je bila odredba o ustanovitvi višjih vojaških sodišč in vojaškega senata pri Glavnem štabu NOV in POS.

V roke poveljujočih 4. jugoslovanske armade so prišli kompletni spiski slovenskih domobranskih bataljonov

V roke poveljujočih 4. jugoslovanske armade so prišli kompletni spiski slovenskih domobranskih bataljonov, ki so jih domobranci pripravili in predali Britancem, misleč, da jih pošiljajo v Italijo. Domobransko poveljstvo pa je vedelo, da Britanci predajajo njihovo vojsko jugoslovanskim partizanom, vendar je prepovedalo širiti te informacije med moštvom v ujétniškem taborišču v Vetrinju.

Ustanovljen je bil Zavod za javno meteorološko in hidrološko dejavnost

Ustanovljen je bil Zavod za javno meteorološko in hidrološko dejavnost ali Hidrometeorološki zavod Slovenije v Ljubljani. Kot republiška javna služba je prevzel vse naloge medvojnih in predvojnih ustanov za meteorologijo in hidrologijo.

V Mariboru so odprli Modno hišo na Partizanski cesti.

V Mariboru so odprli Modno hišo na Partizanski cesti. Zgradilo jo je poslovno združenje 45-ih proizvajalcev tekstila in konfekcije Slovenije.To je bila prva večja moderna tekstilna prodajalna v Mariboru.

Napetosti v učnem centru TO v Pekrah so dosegle vrhunec

Napetosti, ki so se 23. maja začele z armadno obkolitvijo 710. učnega centra Teritorialne obrambe v Pekrah, so dosegle vrhunec dan kasneje z ugrabitvijo načelnika štaba mariborske TO Vladimirja Miloševiča in stotnika Milka Ozmeca na pogovorih pri predsednici mestne skupščine Magdaleni Tovornik. Zaradi tega dejanja so vojaškim ustanovam – razen medicinskim – izklopili elektriko in vodo, napetost med slovenskimi oblastmi in armado pa se je še stopnjevala.

produkcija: i-resitve.net