Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Močan potres je prizadel deželo Kranjsko in širšo okolico

Močan potres je prizadel deželo Kranjsko in širšo okolico. Čutili so ga v Trstu, Furlaniji in celo na Dunaju. Po potresnih sunkih v marcu in aprilu so se zrušile številne hiše in cerkve, pa tudi številni gradovi na podeželju. V Ljubljani se je porušil tudi del mestnega obzidja.

Kralj Ferdinand je ukazal cerkveno vizitacijo za avstrijske dežele

Kralj Ferdinand je ukazal cerkveno vizitacijo za avstrijske dežele, ki naj bi ugotovila verski položaj. Ohranjeno vizitacijsko poročilo za nekatere kraje na Štajerskem kaže, da je bilo tedaj tu še veliko privržencev luteranstva, njihovi glavni zaščitniki pa so bili plemiči.

Rodil se je fizik Jožef Stefan

Rodil se je fizik Jožef Stefan. Leta 1879 je postavil po njem poimenovani zakon o toplotnem sevanju, s katerim je izračunal temperaturo Sončevega površja. Po njem se imenuje tudi znanstveni inštitut v Ljubljani.

V Gorici je umrl ilirski metropolit, Jakob Missia

V Gorici je umrl ilirski metropolit, Jakob Missia, prvi Slovenec, ki je prejel kardinalski klobuk. Rodil se je leta 1838 v Hrastju Moti v Prlekiji.

V Mariboru se je zgodil ustanovni občni zbor Mariborskega sokôla

V Mariboru se je zgodil ustanovni občni zbor Mariborskega sokôla. Njegov prvi stárosta je bil doktor Franjo Rosína, prvi načelnik pa Eman Ilich. Takratna sokolska organizacija ni imela svoje telovadnice, zato so bili vsi člani Sokôla tudi člani Športnega društva, da so smeli uporabljati telovadnico klasične gimnazije.

V Ljutomeru se je rodil pesnik in pisatelj Manko Golar

V Ljutomeru se je rodil pesnik in pisatelj Manko Golar. Že v mladosti je v mladinske liste pisal pesmi in zgodbice, med službovanjem v Ljutomeru pa je začel zbirati šegave zgodbe o Veržencih, »pomurskih Butalcih«, ki so v knjižni obliki z naslovom »Okrogle o Veržencih« izšle leta 1973. Izdal je več vedrih pesniških zbirk in proze za otroke in mladino, le njegova pesniška zbirka "Pozabljeni dan" je močno melanholično obarvana.

V Mariboru se je rodil filmski snemalec Rudi Vaupotič

V Mariboru se je rodil filmski snemalec Rudi Vaupotič. Pred drugo svetovno vojno poklicni fotograf. Kot filmski snemalec je začel delati pri Filmskem obzorniku ter posnel več kot šestdeset kratkometražnih filmov. Svoj prvi celovečerni film je posnel leta 1951. Za filma »Balada o trobenti in oblaku« in »Oxygen« je dobil najvišje priznanje za snemalsko delo, zlato areno na festivalu v Pulju.

Nemške okupacijske oblasti na Spodnjem Štajerskem so uvedle svoje rajhovsko pravo

Nemške okupacijske oblasti na Spodnjem Štajerskem so uvedle svoje rajhovsko pravo. Na tej podlagi je bilo že 21. junija istega leta nasilno mobiliziranih prvih 1600 slovenskih fantov, rojênih leta 1923. Nacisti so iz zasedenih slovenskih krajev vpoklicali v nemško vojsko okoli 35 tisoč mož.

V Beogradu je bil podpisan sporazum med vlado Demokratične federativne republike Jugoslavije in delegacijo UNRRA

V Beogradu je bil podpisan sporazum med vlado Demokratične federativne republike Jugoslavije in delegacijo UNRRA, ki je predvidel oskrbo države s hrano, zdravili in obleko.
Kmalu po osvoboditvi je prebivalstvo pričelo prejemati znane "Unrine" pakete. Del njihove vsebine so bila tudi jajca v prahu, ljudstvo jih je po tedanjem ameriškem predsedniku simbolično poimenovalo Trumannova jajca.

Slovenija je postala članica Konference o evropski varnosti in sodelovanju.

Slovenija je postala članica Konference o evropski varnosti in sodelovanju.

produkcija: i-resitve.net