Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Cesar Franc Jožef je izdal centralistično ustavo februarski patent

Cesar Franc Jožef je izdal centralistično ustavo februarski patent. Parlament je bil sestavljen iz dveh zbornic – gospodarske – njene člane je imenoval cesar ali so bili dedni, in poslanske – njene člane pa so volil deželni zbori. Volilno pravico so imeli v tistem času le državljani, ki so plačevali neposredne davke.

V Mariboru je bil slovesno odprt Narodni dom

V Mariboru je bil slovesno odprt Narodni dom. Dograjen je bil konec leta 1898, takoj po odprtju pa je postal center slovenske narodne in kulturne dejavnosti.

Izvršni odbor poslovnih bank Jugoslavije je sklenil da bo nova obrestna mera za potrošniške kredite 16 odstotkov...

Izvršni odbor združenja poslovnih bank Jugoslavije je ob začetnih pojavih inflacije leta 1982 sklenil, da bo nova obrestna mera za potrošniške kredite 16 odstotkov, za namenske vezane vloge pa od 11 do 15 odstotkov letno.

produkcija: i-resitve.net