Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Rodil se je manj znani pesnik Josip Freuensfeld

Rodil se je manj znani pesnik Josip Freuensfeld. Pisal je pesmice in kratke povesti za mladino ter epigonske pesmi in epiko. V liriki je posnemal Stritarja in Gregorčiča, v epiki pa Aškerca.

Na Brezjah naj bi se zgodilo prvo čudežno ozdravljenje

Na Brezjah naj bi se zgodilo prvo čudežno ozdravljenje, in sicer ozdravljenje invalidne Marije Tavčar iz Begunj. Do konca leta so zabeležili še štiri taka ozdravljenja in Brezje so postale ena najpomembnejših slovenskih božjih poti. Stara cerkev je postala kmalu pretesna, zato so leta 1899 začeli graditi novo, ki jo je oktobra leta 1900 posvetil kardinal Jakob Missia.

Rodil se je slikar in grafik Veno Pilon

Rodil se je slikar in grafik Veno Pilon. Leta 1930 se je za stalno preselil v Pariz in nato tam deloval več kot 30 let. Deloval je tudi kot časnikar, prevajalec del slovenskih avtorjev v francoščino in tudi kot neformalni slovenski kulturni ataše. V domovino se je vrnil leta 1967, leta
1970 je prejel Prešernovo nagrado. Umrl je 23. septembra leta 1970 v Ajdovščini. V letih 1972 do 1978 so njegovo rojstno hišo v Ajdovščini preuredili v Pilonovo galerijo.

Kranjski deželni zbor je imel prvo sejo v novo zgrajenem deželnem dvorcu. V njem je danes sedež Ljubljanske univerze.

Kranjski deželni zbor je imel prvo sejo v novo zgrajenem deželnem dvorcu. V njem je danes sedež Ljubljanske univerze.

Veletrgovec Marko Rosner je v Mariboru ustanovil tovarno Jugosvila

Veletrgovec Marko Rosner je v Mariboru ustanovil tovarno Jugosvila, to je bila že druga njegova tekstilna tovarna v mestu, v letu 1939 pa je tu začela delovati še tretja. V drugi polovici tridesetih let je bilo v njegovih tekstilnih tovarnah v Mariboru zaposlenih do 1000 delavcev.

Na seji mariborske občinske skupščine so sprejeli sklep o pobratenju mest Kraljevo v Srbiji in Maribor

Na seji mariborske občinske skupščine so sprejeli sklep o pobratenju mest Kraljevo v Srbiji in Maribor. S pobratenjem naj bi negovali vezi, stkane leta 1941, ko so nemški nacistični okupatorji v Karaljevo in v njegovo neposredno bližino izgnali veliko Slovencev z mariborskega območja.
Po krajši prekinitvi v 90. letih je sodelovanje med mestoma v intenzivnem razvoju. Pomladi leta 2001 je Kraljevo obiskala močna gospodarska delegacija iz Podravske regije.

produkcija: i-resitve.net