Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Kmet Janez Grilc je na svoji njivi nad Vačami izkopal bronasto vedrico, ki kasneje dobi ime Vaška situla

Kmet Janez Grilc je na svoji njivi nad Vačami izkopal bronasto vedrico, ki kasneje dobi ime Vaška situla. Danes je situla eden najdragocenejših ostankov preteklosti na slovenskem ozemlju.

V cerkvi svetega Antona na Dunaju je potekala prva slovenska maša

Ob najmočnejšem slovenskem akademskem društvu “Daníca” na Dunaju je v začetku prejšnjega stoletja tam živeče katoliško usmerjene Slovence povezovalo tudi društvo “Straža”. Že ob ustanovitvi se je zavzemalo tudi za organiziranje slovenskih maš na Dunaju. Tako je bila na današnji dan let 1904 v cerkvi svetega Antona na Dunaju prva slovenska maša. Obstajal je tudi Odtlej so se slovenska bogoslužja vrstila vsako drugo nedeljo v mesecu. Društveno dejavnost je poživljal tudi mešani pevski zbor; ta je ob desetletnici delovanja leta 1914 štel kar štiriinštirideset pevk in pevcev.

V Završah blizu Mislinje so bili ubiti še zadnji štirje partizani iz sestava Pohorskega bataljona

V Završah blizu Mislinje so bili na današnji dan leta 1943 ubiti še zadnji štirje partizani iz sestava Pohorskega bataljona, ki na dan zadnjega boja, 8. januarja, niso bili v taboru pri Osankarici. Enega ranjenega borca so Nemci ujeli.

Ustavodajna skupščina LRS je sprejela prvo povojno slovensko ustavo

Ustavodajna skupščina LRS je sprejela prvo povojno slovensko ustavo. V njej je bilo zapisano, da si je slovenski narod ustvaril državo ter jo na podlagi samoodločbe, ki je predvidevala tudi pravico do odcepitve ali združitve z drugimi narodi in na temelju načela enakopravnosti vključil v zvezno državo FLRJ. Podlaga zanjo je bila zvezna ustava v njej pa je bilo opaziti precejšen vpliv sovjetske ustave iz leta 1936.

V Mariboru je umrl pomemben slovenski umetnostni zgodovinar in likovni kritik Fran Šijanec

V Mariboru je umrl pomembni slovenski umetnostni zgodovinar in likovni kritik Fran Šijanec. Njegovo življenjsko delo je obsežna knjiga z naslovom: Sodobna slovenska likovna umetnost.

produkcija: i-resitve.net