Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Umrl je najpomembnejši nemški pesnik poznega srednjega veka Oswald Wolkenstein

Umrl je najpomembnejši nemški pesnik poznega srednjega veka Oswald Wolkenstein. Govoril je 14 jezikov, v duhu predrenesančne dobe pa je v svoje verze vpletal besede iz različnih jezikov, med njimi tudi slovenskega.

Baltazar Hacquet je izmeril višino Triglava

Baltazar Hacquet je izmeril višino Triglava. Na goro se je povzpel skupaj z Lovrencem Wilomitzerjem in Matevžem Kosom, dvema iz skupine štirih, ki so se 26. avgusta 1778 kot skupina štirih srčnih mož prvič povzpeli na Triglav.

Umrl je slovničar Vincenc Franul plemeniti Weissenthurn

Umrl je slovničar Vincenc Franul plemeniti Weissenthurn. Po rodu naj bi bil iz Albanije, otroštvo pa je preživel v Ajdovščini. Po šolanju na Reki je bil pravnik v Trstu. Navduševal se je za "ilirstvo" in za "kranjski" jezik, ki se ga je naučil v Ajdovščini in Trstu. Italijanom je za učenje slovenščine leta 1811 pripravil slovnico. Pri sestavi se je opiral na Kopi¬tarja, za bralne vaje je vključil Linhartovega Matička, zapisi pa kažejo, da mu je pri delu pomagal tudi Valentin Vodnik.

V Mariboru je bilo ustanovljeno delavsko izobraževalno društvo, prvo na Slovenskem

V Mariboru je bilo ustanovljeno delavsko izobraževalno društvo, prvo na Slovenskem. Bilo je socialdemokratsko in pod močnim vplivom avstrijskega Gradca.

Rodil se je pisatelj Slavko Grum

Rodil se je pisatelj Slavko Grum. Po poklicu je bil zdravnik-psihiater. V svojih delih je obravnaval probleme podzavesti, duševnih motenj in tesnob sodobnega človeka. Njegovo najbolj znano delo je groteska Dogodek v mestu Gogi.

Umrl je literarni zgodovinar Gregor Krek

Umrl je literarni zgodovinar Gregor Krek. V letih od 1867 do 1902 je predaval slavistiko na graški univerzi. Njegovo najpomembnejše delo je Uvod v slovansko lite¬rarno zgodovino, ki je izšel leta 1874 v nemščini.

V Mariboru so potekali štabni pogovori okupacijskega poveljstva

V Mariboru so potekali štabni pogovori okupacijskega poveljstva. Nemški nacisti so ugotavljali, da se na Spodnejm Štajerskem krepi partizansko odporniško gibanje.

Nemški okupatorji so v Mariboru izgnali z domov več kot tisoč ljudi

Nemški okupatorji so v Mariboru izgnali z domov več kot tisoč ljudi, med njimi so bili predvsem svojci partizanov in talcev.

produkcija: i-resitve.net