Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Celjski grof Herman drugi je ukazal usmrtiti drugo ženo svojega sina celjskega grofa Friderika drugega, Veroniko Deseniško.

18. ali 17. oktobra leta 1425 ali leta 1428 je celjski grof Herman drugi ukazal usmrtiti drugo ženo svojega sina celjskega grofa Friderika drugega, Veroniko Deseniško.

Nadvojvoda Ferdinand je za ljubljanskega škofa imenoval Tomaža Hrena

Nadvojvoda Ferdinand je za ljubljanskega škofa imenoval Tomaža Hrena, ki pa je bil posvečen šele 12. septembra 1599 v Gradcu. Bil je pomembna osebnost svojega časa – aktivno je sodeloval pri zatiranju protestantizma na Kranjskem, pri čemer so požigali tudi knjige‚. Hren, ki se je zavedal velikega pomena književnega dela protestantov, pa je pri papežu izposloval dovoljenje, da so smeli katoliški duhovniki zasebno uporabljati vsaj Dalmatinovo biblijo. Poleg tega je za vzgojo duhovnikov v škofijski rezidenci v Gornjem Gradu ustanovil Collegium Marianum, po tem zgledu pa je do 18. stoletja nastala še cela vrsta cerkvenih šol.

Matevž Ravnikar je v Bleiweisovih novicah priobčil prvo pesem o slovenski zastavi

Matevž Ravnikar je v Bleiweisovih novicah priobčil prvo pesem o slovenski zastavi , ki se končuje s kitico:
Zato te naše barve tri najlepši nam stoje – brez višega pomena ni, kar one govore.

V Veliki Otavi pri Šempasu je potekal tretji – za Ljutomerom in Žalcem - sicer pa prvi slovenski tabor na Primorskem

V Veliki Otavi pri Šempasu je potekal tretji – za Ljutomerom in Žalcem - sicer pa prvi slovenski tabor na Primorskem. Na njem se je zbralo okoli 10 tisoč ljudi, predvsem goriških Slovencev, ki so zahtevali zedinjenje vsegh Slovencev v eno kronovino s svojim deželnim zborom. Zahtevali so še naj se v vseh šolah poučuje v slovenskem jeziku, naj se slovenščina obvezno uvede tudi v vse javne urade in naj se v njih zaposlujejo domači uradniki. Z govorom o zedinjeni Sloveniji je udeležence tabora navdušil tudi štajerski rojak doktor Josip Vošnjak.

Leta 1915 se je začela tretja soška ofenziva.

Leta 1915 se je začela tretja soška ofenziva.

V Ljubljani je bila ustanovljena Narodna galerija

V Ljubljani je bila ustanovljena Narodna galerija. Prostore je imela v prvem nadstropju Kresíje.

Nemški nacistični veljak Heinrich Himmler je izdal novo odredbo o množičnem izgonu Slovencev

Nemški nacistični veljak Heinrich Himmler je izdal novo odredbo o množičnem izgonu Slovencev. Ker niti Srbija niti NDH nista mogli več sprejemati izgnancev, v Berlinu in na Kočevskem pa so vztrajali pri tem, da se Kočevski Nmeci še leta 1941 preselijo v Posavje in Obsotelje, je Himmler ukazal, naj Slovence s teh območij izženejo v taborišče Volksdeutsche Mittelstelle v Nemčiji.

Nemški polk gorskih lovcev, ki ga je vodil polkovnik Egon von Treck, je začel ofenzivo proti partizanskim enotam na Pohorju

Nemški polk gorskih lovcev, ki ga je vodil polkovnik Egon von Treck, je začel večjo ofenzivo proti partizanskim enotam na Pohorju – nemške čete so 20. oktobra zasedle Lovrenc in Ribnico. Treckova bojna skupina je z največjo krutostjo obračunavala s partizanskimi sodelavci in oplenila vse tiste pohorske kmetije, za katere so menili, da so povezane s partizanskim gibanjem.

Jugoslovanska vlada je uvedla depozit za prehod državne meje.

Jugoslovanska vlada je uvedla depozit za prehod državne meje.

Delegaciji Slovenije in zveznega sekretariata za obrambo sta podpisali dogovor o umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije

Delegaciji Slovenije in zveznega sekretariata za ljudsko obrambo v Ljubljani sta podpisali dogovor o dokončnem umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije. Sporazum je obrvnaval predvsem umik vojakov, medtem ko je bilo za del vojaške tehnike določeno, da bo do delitvene bilance ostala v Sloveniji.

V Mariboru so odprli novozgrajeni Hotel Slavija

V Mariboru so odprli novozgrajeni Hotel Slavija s 147-imi sobami z 242-imi ležišči in restavracijo s 400 sedeži. S tem so v Mariboru vsaj delno odpravili pomanjkanje hotelskih sob in restavracijskih prostorov, ki so bili uničeni med 2. svetvno vojno, čeprav je od nje takrat minilo že več kot 18 let. Hotela Slavije danes ni več, zgradba je del Nove KBM.

produkcija: i-resitve.net